Projekbeskrivelse

SEGES har jeg lavet en del for, både da jeg var ansat, men også efter jeg er gået selvstændig

TRYKT
Brochure
Flyer
Visitkort
Vægkalender
Banner
Roll-up
Opsætning af bøger
Messemateriale – bl.a store vægbanner

ONLINE
Grafik til web
Web banner til onlineavis

ANDET
Koordinering af annoncer
Forhandle kontrakter med diverse annonceringskanaler